Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 48 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

Deze basisopleiding - deel 3 is voor Franstalige militanten van BTB-ABVV die de sleutelvaardigheden willen verwerven van een zelfstandige basismilitant.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Praktijksituatie van de doelgroep
Niet voor alle klachten en problemen in de onderneming zal er een afdoende oplossing of erkenning gegeven worden door de werkgever. De militant wordt geconfronteerd met maatregelen van de werkgever die een impact hebben op de verworven rechten van de werknemers. Is dit een demotivatie voor de basismilitant of gaat hij/zij, gemotiveerd door de ABVV-waarden en met een duidelijke visie, verder op onderzoek? Daarvoor zal de militant, naast gesprekken voeren met collega’s, ook zelf opzoekingswerk moeten doen en eigen syndicale analyses moeten maken om oorzakelijke verbanden te vinden tussen de verschillende klachten en problemen. In die dossiervoorbereiding zal een militant ook geconfronteerd worden met andere meningen, standpunten, beslissingen en visies. Dit zowel binnen als buiten de onderneming aangezien maatschappelijke veranderingen ook een impact kunnen hebben op de onderneming.
Om een collectief dossier voor te bereiden, is het belangrijk om de nodige tijd te hebben. In de praktijk is dit echter geen evidentie, noch voor een verkozene van een overlegorgaan als voor een basismilitant. Naargelang het thema en de geldende wetgeving moeten syndicale dossiers op het juiste overlegorgaan aangekaart worden. Dit zowel op vlak van het niveau (bedrijf, sector, interprofessioneel) als op vlak van het domein (sociaal, financieel, welzijn). De militant moet daarom ook de hoogte zijn van zijn bevoegdheden als lid van het overlegorgaan en die weten af te dwingen indien deze niet gerespecteerd worden door de werkgever.
De militant zal een open communicatie voeren met de collega’s over de klachten en problemen die behandeld zijn of nog in de fase van overleg zitten.
Verder dient de militant op de hoogte te blijven van actuele sector-akkoorden, zoals bijvoorbeeld de sectorale hospitalisatieverzekering, om de collega’s hierover te informeren en vragen te beantwoorden.

Waar sta je na deze opleiding?
Na het volgen van SCOOL – deel 3 kunnen de deelnemers syndicaal actief aan de slag (zie omschrijving praktijksituatie) op het niveau dat past bij hun positie (zie omschrijving doelgroep) en mogelijkheden om te handelen.

 • De deelnemers kunnen een reflectie maken van hun eigen syndicale werking met betrekking tot de aangeleerde sleutelvaardigheden in deel 2 en kunnen hieruit leerpunten en nieuwe uitdagingen bepalen (omgaan met succeservaringen en niet-succeservaringen).
 • Ze kunnen een diepgaande analyse maken van verschillende klachten die ze krijgen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zodoende leren ze prioriteiten te bepalen en inzicht te krijgen in welk niveau van sociaal overleg dit moet besproken worden.
 • Ze kunnen assertief de communicatie aangaan met leden en informatie op een actieve en inhoudelijk correcte manier weergeven.
 • De deelnemers leren creatief omgaan met acties en begrijpen de impact die deze zullen hebben.
 • De deelnemers kennen de inhoud van de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders uit de sector transport en logistiek. Ze kunnen hun collega’s hierover informatie bezorgen en vragen beantwoorden.

De deelnemers verruimen hun kennis en inzichten, verbeteren hun vaardigheden en werken aan hun persoonlijke houding. Methodisch worden vooral activerende en dialoogtechnieken gebruikt. De focus ligt op het praktijk en de ervaringen van de deelnemers. Omwille van de aanpak wordt vaak in kleine groepen gewerkt en worden de vormingstechnieken aangewend die de zelfredzaamheid van de deelnemers verhogen.