Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

Gevorderde militanten van de Algemene Centrale van het ABVV die willen te weten komen hoe democratie werkt.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

In deze vorming van vijf dagen gaan we op onderzoek naar wat is democratie en hoe werken we op een democratische manier.

Democratie is een begrip dat veel gebruikt wordt. Voor we kunnen te weten komen hoe we democratisch kunnen werken, moeten we eerst een gezamenlijk begrip hebben van dat woord. Aan de hand van een simulatie-oefening en een debat bepalen we een definitie, maar vooral gaan we na aan welke voorwaarden er moet voldaan zijn eer we kunnen spreken van een democratie. Hoe ga je om met mensen die zich niet kunnen of willen neerleggen bij een beslissing? Dat zijn allemaal vragen waarop we samen het antwoord zoeken.

Soms loopt democratie heel erg verkeerd of wordt ze ernstig bedreigd. Zo is een belangrijk onderdeel van een goed werkende democratie de vrijheid van meningsuiting. Maar is die vrijheid absoluut of bedreigen sommige meningen net het voortbestaan van de democratie. Op de tweede dag staan we stil bij bedreigingen van de democratie. We gaan die bedreigingen bepalen en ook op zoek naar manieren om met die bedreiging om te gaan.

Een belangrijke voorwaarde om democratisch te werken is dat ieders stem, mening van belang is. Toch zien we vandaag op de werkvloer dat sommige mensen uitgesloten worden of zich uitgesloten voelen. Op een aantal werkvloeren is er zelfs sprake van racisme en discriminatie. Welke vormen kan dit aan nemen? Maar vooral welke voorstellen kunnen we als werknemersafgevaardigden doen op het sociaal overleg om discriminatie en racisme te stoppen.

Het is belangrijk om te begrijpen wat het effect is van rascistische en discriminerende uitspraken. We onderzoeken hoe dat aanvoelt door een ervaringsoefening. Vanuit die oefening formuleren we een aantal richtlijnen voor een betere communicatie van de onderneming naar haar werknemers, vanuit de werknemersvergenwoordigers naar de werknemers en werknemers onderling.

We bezoeken de Kazerne Dossin met een gids. Deze gids zal ons vele voorbeelden kunnen geven hoe er gecommuniceerd werd/wordt over minderheden. Er zal getoond worden hoe dit escaleren en een bedreiging kan vormen voor de democratie.

Aan het einde van de vorming, verzamelen we een aantal actiepunten om democratisch te werken in overlegorganen en als werknemersvertegenwoordigers. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor het bestrijden van racisme en discriminatie.