Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad – 2de jaar - Regio Luik

Werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad – 2de jaar - Regio Luik

Opleidingsverstrekker
Formation, Education, Culture
Registratienummer
ODB-U00476
Geregistreerd
op: 19 september 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Werknemers die voor de eerste keer verkozen zijn als werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding heeft als doel de leden van het Ondernemingsraad te ondersteunen in hun actieve en democratische deelname aan het sociaal overleg in het bedrijf. Tijdens de 4-daagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Diepgaande studie van de economische en financiële informatie van de onderneming (EFI) en de competenties van de OR op dit gebied; door het verwerven van deze competenties kunnen deelnemers het functioneren van de organisatie optimaliseren
 • De bedrijfsrevisor als facilitator van de sociale dialoog: deelnemers leren over zijn functies en het belang van zijn rol voor actieve en democratische deelname aan het sociaal overleg
 • Ontwikkeling van communicatievaardigheden (door praktische oefeningen en groepswerk), om effectief en efficiënt informatie te kunnen uitwisselen in een werkcontext
 • Analyse van technologische verandering in het bedrijf: deelnemers leren omgaan met een voortdurend veranderende omgeving