Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie (3de jaar) - Regio Luik

Werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie (3de jaar) - Regio Luik

Opleidingsverstrekker
Formation, Education, Culture
Registratienummer
ODB-U00479
Geregistreerd
op: 26 september 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Werknemers die voor de eerste keer verkozen zijn als werknemersvertegenwoordiger in de syndicale delegatie.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding heeft als doel de leden van de syndicale delegatie te ondersteunen in hun actieve en democratische deelname aan het sociaal overleg in het bedrijf. Tijdens de 4-daagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Flexibiliteit op de werkvloer: definitie en vormen van flexibiliteit
 • Arbeidstijd: Wettelijke grenzen en sectorale afwijkingen, nacht- en zondagswerk en feestdagen
 • Flexibiliteit en werkorganisatie: deeltijdwerk, tijdelijke werkloosheid, tijdelijk werk, evenwicht tussen werk en privéleven (tijdskrediet, ouderschapsverlof, enz.)
 • Nieuwe maatregelen voor werkorganisatie: wat is er nieuw?
 • Oorzaken en gevolgen van flexibiliteit en hoe om te gaan met flexibiliteit als afgevaardigde
 • Spreken in het openbaar: technieken, oefeningen en rollenspellen

De opleiding zal de deelnemers in staat stellen hun vaardigheden te verbeteren in de context van sociaal overleg voor een meer democratische en actieve deelname. Ze zullen in staat zijn om informatie te zoeken die relevant is voor de uitvoering van hun rol als afgevaardigde en deze kritisch en systematisch te analyseren. Tenslotte zal de opleidingsdag rond het thema ‘Spreken in het openbaar’ deelnemers in staat stellen hun communicatievaardigheden aan te scherpen voor een efficiënte en effectieve uitwisseling van informatie in de werkomgeving (met collega's en werkgever).