Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werknemersvertegenwoordiger in het CPBW (2de jaar) Regio Luik

Werknemersvertegenwoordiger in het CPBW (2de jaar) Regio Luik

Opleidingsverstrekker
Formation, Education, Culture
Registratienummer
ODB-U00480
Geregistreerd
op: 26 september 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Werknemers die voor de eerste keer verkozen zijn als werknemersvertegenwoordiger in het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding heeft als doel de leden van het Comité van PB te ondersteunen in hun actieve en democratische deelname aan het sociaal overleg in het bedrijf. Tijdens de 5-daagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbeidsongevallen: definitie, recht op vergoeding, verplichtingen van de werkgever, rol van het CPBW
 • Beroepsziekten: herkenningssystemen, oorzaken en preventiemaatregelen
 • Arbeidsgeneeskunde, gevaarlijke producten op de werkvloer, en de impact van nieuwe technologie op werkgelegenheid
 • Onderhandelen en omgaan met conflicten, doelen en strategieën bij onderhandelen en theoretische bijdragen aan argumentatie
 • Sociale zekerheid: uitdagingen en toekomstperspectieven

De opleiding zal de deelnemers in staat stellen hun vaardigheden te verbeteren in de context van sociaal overleg voor een meer democratische en actieve deelname. Ze zullen in staat zijn om informatie te zoeken die relevant is voor de uitvoering van hun rol als afgevaardigde en deze kritisch en systematisch te analyseren. Tijdens de opleidingsdagen die gewijd zijn aan onderhandelings- en argumentatietechnieken kunnen ze leren omgaan met feedback en hun communicatievaardigheden aanscherpen om efficiënt en effectief informatie uit te wisselen in een zakelijke context. Tot slot zullen ze, dankzij de focus op de komst van nieuwe technologie in het werklandschap en de gevolgen voor werknemers, kunnen leren omgaan met een veranderende omgeving.