Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisatie en werking van de Vlaamse Regering

Organisatie en werking van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering (VR) is de uitvoerende macht van Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de decreten die door het Vlaams Parlement goedgekeurd werden, voor de uitvoering van de jaarlijkse begrotingen en voor het dagelijks bestuur van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. De Vlaamse Regering heeft ook zelf initiatiefrecht om ontwerpdecreten in te dienen in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering is de motor van het Vlaamse beleid.

Verkiezing en eedaflegging

Martelarenplein in Brussel bij valavond
© Bart Dewaele

De Vlaamse Regering bestaat in principe uit negen ministers. Zij worden benoemd door het Vlaams Parlement. Enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen.

De Vlaamse Regering is gebonden aan de verkiezing van het Vlaams Parlement voor een periode van 5 jaar. Een ontslag van de Vlaamse Regering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van het Vlaams Parlement en de organisatie van nieuwe verkiezingen. In dat geval moet een nieuwe meerderheid gezocht worden voor de samenstelling van een nieuwe Vlaamse Regering voor de resterende looptijd van de 'legislatuur'.

Werking van de Vlaamse Regering

De zetel van de Vlaamse Regering is gelegen aan het Brusselse Martelaarsplein. De wekelijkse vergadering wordt op vrijdag gehouden op het kabinet van de minister-president. De minister-president kan de regering ook in bijzondere vergadering bijeenroepen. Alle ministers zijn persoonlijk aanwezig. Een minister die niet aanwezig kan zijn, wordt vervangen door een collega-minister.

Na afloop van elke vergadering worden de beslissingen van de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster) in kort bestek vrijgegeven. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste beslissingen, kunt u zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster).

De Vlaamse Regering wordt bijgestaan door de Vlaamse administratie die georganiseerd is volgens 10 beleidsdomeinen en die ongeveer 40.000 ambtenaren telt (onderwijzend personeel niet inbegrepen). Daarnaast zijn bepaalde overheidstaken toegewezen aan gespecialiseerde agentschappen.

Meer info over de werking van de Vlaamse Regering vindt u op de website Vlaanderen Intern.

Regering Jambon I

Op 2 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering Jambon I de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door minister-president Jan Jambon.

Vlaamse Veerkracht - relanceplan Vlaamse Regering na corona

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Het plan bevat zeven ambities of speerpunten:

  • versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem
  • het efficiënter maken van de overheid
  • digitale transformatie
  • verduurzamen van de economie
  • overheidsinvesteringen
  • het beheren van de coronacrisis
  • investeren in mensen en talenten.

Vorige Vlaamse regeringen

De eerste regering van de Vlaamse overheid trad aan in 1981 onder leiding van Gaston Geens en heette toen officieel Vlaamse executieve. Ondertussen werd, na de staatshervorming van 1993, de naam officieel veranderd in Vlaamse Regering. Sindsdien volgden tal van regeringen met wisselende coalitiepartners en diverse bezettingen elkaar op.

Overzicht van de Vlaamse regeringen sinds 1981