• stimuleert een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële sociaal-culturele activiteiten met als doel:
    • de algemene ontwikkeling van alle jongeren te bevorderen
    • en de maatschappelijke en culturele participatie te verhogen
  • erkent, subsidieert (werkingssubsidies, projectsubsidies …), adviseert, controleert en evalueert actoren uit het decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid
  • adviseert en ondersteunt de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers, toezicht uitoefenen op en inspecteren van de gesubsidieerde organisaties en projecten, …
  • stuurt de sectorale bovenbouworganisaties aan en evalueert ze
  • attesteert kadervorming
  • zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten incl. departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert
  • bouwt, ontsluit en deelt beleidsrelevante kennis van betreffende sectoren in functie van beleidsadvisering en relevante (beleids)projecten

Contactgegevens

Adres

Jeugd
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 06 30

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

De Boiserie Bart