Algemene contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Jeugd

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

 • stimuleert een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële sociaal-culturele activiteiten met als doel:
  • de algemene ontwikkeling van alle jongeren te bevorderen
  • en de maatschappelijke en culturele participatie te verhogen
 • erkent, subsidieert (werkingssubsidies, projectsubsidies …), adviseert, controleert en evalueert actoren uit het decreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • adviseert en ondersteunt de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers, toezicht uitoefenen op en inspecteren van de gesubsidieerde organisaties en projecten, …
 • stuurt de sectorale bovenbouworganisaties aan en evalueert ze
 • attesteert kadervorming
 • zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten incl. departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert
 • bouwt, ontsluit en deelt beleidsrelevante kennis van betreffende sectoren in functie van beleidsadvisering en relevante (beleids)projecten

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

De Boiserie Bart