• stimuleert een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële sociaal-culturele activiteiten met als doel:
  • de algemene ontwikkeling van alle burgers (kinderen, jongeren en volwassenen) te bevorderen
  • en de maatschappelijke en culturele participatie te verhogen
 • erkent, subsidieert (werkingssubsidies, projectsubsidies …), adviseert, controleert en evalueert actoren uit:
  • het Kunstendecreet
  • het Cultureelerfgoeddecreet
  • het Memoriaaldecreet
  • het Reglement waarderen van collecties cultureel erfgoed
  • de projectoproep in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH 2018)
 • adviseert en ondersteunt de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers, toezicht uitoefenen op en inspecteren van de gesubsidieerde organisaties en projecten, …
 • stuurt de sectorale bovenbouworganisaties, het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Literatuur Vlaanderen (LV) aan en evalueert ze
 • volgt de beheersovereenkomst met de cultuurbrede instellingen Flagey en Bozar op
 • zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten incl. departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert
 • bouwt, ontsluit en deelt beleidsrelevante kennis van betreffende sectoren in functie van beleidsadvisering en relevante (beleids)projecten

Contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Kunsten en Cultureel Erfgoed

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 68 42