• stimuleert een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële sociaal-culturele activiteiten met als doel:
  • de algemene ontwikkeling van alle burgers (kinderen, jongeren en volwassenen) te bevorderen
  • en de maatschappelijke en culturele participatie te verhogen
 • erkent, subsidieert (werkingssubsidies, projectsubsidies …), adviseert, controleert en evalueert actoren uit:
  • het sociaal-cultureel volwassenenwerk
  • het decreet Vlaamse gebarentaal
  • het circusdecreet
  • het decreet amateurkunsten
  • het Participatiedecreet
  • het (bovenlokaal) cultuurdecreet
  • het lokaal cultuurbeleid
  • innovatieve partnerprojecten
  • leenrecht
  • (bovenlokaal) bibliotheekbeleid
 • adviseert en ondersteunt de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers, toezicht uitoefenen op en inspecteren van de gesubsidieerde organisaties en projecten, …
 • stuurt de sectorale bovenbouworganisaties aan en evalueert ze
 • zorgt voor het uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten incl. departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert
 • bouwt, ontsluit en deelt beleidsrelevante kennis van betreffende sectoren in functie van beleidsadvisering en relevante (beleids)projecten

Contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Sociaal-Cultureel en Bovenlokaal

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 42 27

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

Ackx Mieke