• uitvoeren van de regelgeving rond cultureel erfgoed en kunst:
  • Topstukkendecreet
  • EU-verordening uitvoer Cultuurgoederen
 • borgen van het immaterieel roerend cultureel erfgoed (Inventaris Vlaanderen ICE en UNESCO)
 • beheren van erfgoeddatabanken en erfgoed- en kunstcollecties van en toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap
 • in betaling geven van kunstwerken om te voldoen aan successierechten (gewestelijke commissie)
 • opvolgen van de bescherming, in- en uitvoer en restitutie van cultuurgoederen
 • beheren van infrastructuurdossiers van de eigen instellingen en instellingen uit culturele sector (Fonds Culturele Infrastructuur - FoCi)
 • opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten
 • uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten, incl. het departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

Cuisinier Els