• zorgt voor de uitbouw en de renovatie van de centra van Sport Vlaanderen door onder andere het zelf ontwerpen en uitvoeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten, de coördinatie van externe architecten en aannemers en het verrichten van allerlei herstellingen
 • verstrekt advies aan derden in verband met de realisatie van sportinfrastructuur
 • volgt voor de sportsector de evolutie op van de regelgeving in andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur en verstrekt hieromtrent advies
 • inventariseert de sportaccommodaties in Vlaanderen en maakt op basis daarvan behoeftestudies en planningen op. Deze informatie kan geraadpleegd worden via de website van Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen beheert 14 eigen sportcentra (vroeger 'Bloso-centra'):

 • watersportcentra
 • ruitersportcentra
 • omnisportcentra
 • ijsbanen.

De sportcentra organiseren:

 • sportkampen, sportklassen, schoolsportdagen en organisaties van MOEV (de Stichting Vlaamse Schoolsport)
 • trainingen en stages van binnen- en buitenlandse sportfederaties en clubs
 • sportweekends voor clubs en verenigingen
 • bedrijfssportdagen
 • opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool
 • clubtrainingen
 • en een groot aantal belangrijke jaarlijkse wedstrijden, evenementen en massamanifestaties.

Sport Vlaanderen:

 • coördineert via de sporttechnische cel de organisatie van sportkampen en sportklassen, de aankoop van sportmateriaal en de sporttechnische programma's
 • is verantwoordelijk voor de overeenkomsten van de sportcentra, het vademecum, de algemene dossiers en de juridische zaken.

Contactgegevens

Adres

SPORT VLAANDEREN
Afdeling Sportinfrastructuur

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 209 45 33

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Briel Diederik