• coördineert de opleidingen die worden georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De VTS is het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen
  • organiseert en erkent opleidingscursussen in de verschillende sportdisciplines voor het behalen van een diploma Initiator, Lesgever, Instructeur B, Trainer B en Trainer A, en opleidingscursussen die beroepsgericht zijn, zoals Hoger Redder, Duiker-Redder en Zwembadcoördinator
  • organiseert begeleidingsgerichte opleidingen zoals opleidingen voor het begeleiden van kinderen (Multimove- en Sportsnackbegeleider) en bewegingsanimator
  • organiseert eigen (docenten)bijscholingen en registreert bijscholingen van de sportfederaties in de VOTAS-databank waar deelnemers in hun persoonlijke account (mijn VTS) diploma’s/attesten terugvinden
  • organiseert, in het kader van levenslang leren, bijscholingen voor trainers (VTS Plus) en het tweejaarlijks evenement Dag van de Trainer
  • coördineert de reddersbijscholingen i.s.m. de Vlaamse Reddingsfederatie (Redfed vzw) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw) in het kader van de VLAREM II bis bepalingen die redders verplicht om jaarlijks minstens één bijscholing te volgen om actief te blijven/worden als redder in Vlaanderen
  • beheert de toepassingen van de VTS-app
  • ontwikkelt dashboards met gegevens van sportclubs, sportfederaties,…
  • houdt de Sportdatabank/Sportvacaturebank up to date.

Algemene contactgegevens

Adres

SPORT VLAANDEREN
Afdeling Sportkaderopleiding

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Ponnet Hans