Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement
 • is belast met de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, monitoring/opvolging, toezicht en controle en beleidsevaluatie, en wil de uitwisseling van kennis bevorderen tussen ondernemers en onderzoekers, meer bepaald door:
  • het onderzoeksbeleid aan te sturen
  • wetenschappers en onderzoeksinstellingen te ondersteunen (mobiliteit van onderzoekers, beurzen onderzoekssteun)
  • ondernemers te ondersteunen (opstart, financiering en subsidiëring van ondernemingen, bedrijventerreinen)
  • innovatie aan te moedigen
  • ondernemerschap aan te moedigen
 • richt zich niet alleen tot de ondernemers en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook tot de samenleving in haar geheel
 • wil de burger beter informeren over economie, wetenschap en innovatie, en wil jong en oud warm maken voor het ondernemerschap, voor innovatie, voor wetenschap en techniek

Contactgegevens

Telefoon
02 553 59 80
Fax
02 553 60 07
Adres

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Koning Albert II laan 15 bus 345, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Hanssens Johan

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bourdeaud'hui Ann

Oprichting

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. (B.S. 22.09.2005)

De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 juli 2006 (Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (B.S. 16.10.2006)).

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van DEWI valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Kinderbijslagregeling

Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de FAMIFED.

Syndicaal statuut

DEWI is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.