• is belast met de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, monitoring/opvolging, toezicht en controle en beleidsevaluatie, en wil de uitwisseling van kennis bevorderen tussen ondernemers en onderzoekers, meer bepaald door:
  • het onderzoeksbeleid aan te sturen
  • wetenschappers en onderzoeksinstellingen te ondersteunen (mobiliteit van onderzoekers, beurzen onderzoekssteun)
  • ondernemers te ondersteunen (opstart, financiering en subsidiëring van ondernemingen, bedrijventerreinen)
  • innovatie aan te moedigen
  • ondernemerschap aan te moedigen
 • richt zich niet alleen tot de ondernemers en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook tot de samenleving in haar geheel
 • wil de burger beter informeren over economie, wetenschap en innovatie, en wil jong en oud warm maken voor het ondernemerschap, voor innovatie, voor wetenschap en techniek

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 10), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 60 07

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Hanssens Johan