Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht
  • stimuleert en ondersteunt het kennisgrensverleggende fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in alle wetenschapsgebieden aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen
  • financiert excellente en beloftevolle onderzoekers, alsook onderzoeksprojecten na een interuniversitaire competitie en een evaluatie door binnen- en buitenlandse experten, waarbij het doorslaggevende criterium de uitmuntende kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel vormt, ongeacht wetenschappelijke discipline, onthaalinstelling, gender, politieke of religieuze overtuiging

Contactgegevens

E-mail
post@fwo.be
Telefoon
02 512 91 10
Adres

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

HOEK 38

Leuvenseweg 38, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Willems Hans

Arbeidsreglement

Oprichting

Opgericht bij notariële akte van 21 juni 2005 als een afzonderlijke stichting van openbaar nut.

Bij decreet van 30 april 2009 (inzonderheid Titel II, Hoofdstuk II – B.S. 6 juli 2009) werd het FWO erkend als een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2010

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van dit agentschap van toepassing.