Algemene contactgegevens

Adres

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Egmontstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Egmontstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 512 58 90

Bevoegdheden

  • stimuleert en ondersteunt het kennisgrensverleggende fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in alle wetenschapsgebieden aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen
  • financiert excellente en beloftevolle onderzoekers, alsook onderzoeksprojecten na een interuniversitaire competitie en een evaluatie door binnen- en buitenlandse experten, waarbij het doorslaggevende criterium de uitmuntende kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel vormt, ongeacht wetenschappelijke discipline, onthaalinstelling, gender, politieke of religieuze overtuiging

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Willems Hans