Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) financiert gedeeltelijk de 'lasten van het verleden' volgens beslissing van de Vlaamse Regering en/of van de bevoegde minister.

Het VFLD komt de lasten uit het verleden na in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Er wordt met andere woorden een provisie georganiseerd om verwachte en onverwachte lasten uit het verleden te kunnen opvangen, die leiden tot de afhandeling van oude dossiers:

  • lasten uit verbintenissen daterend van voor de bevoegdheidsoverdracht van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten die moeten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
  • en lasten die ontstaan zijn na 31 december 1988 en door de Vlaamse Regering worden aangewezen.

Daarnaast financiert het VFLD ook de lasten van natuurrampen die door de Vlaamse Regering worden erkend.

Het VFLD valt onder het gezag van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting.

Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Departement Financiën en Begroting

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 61), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Algoed Koen