Algemene contactgegevens

Adres

Departement Financiën en Begroting

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 61), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Financiën en Begroting contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo_fb@vlaanderen.be.

Bevoegdheden

 • is belast met de beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit
 • maakt de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting op en voert de begroting uit via de aanmaak van begrotingsakkoorden
 • is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Vlaamse overheid, meer bepaald:
  • het beheer van de kas, de schulden en de waarborgen
  • de opvolging, certificering van en rapportering over de begrotings- en boekhoudverrichtingen en het beschikbaar stellen van beleidsinformatie op macroniveau
  • de betrouwbaarheid, correctheid en volledigheid van de gegevens over de begrotingsuitvoering en boekhouding
 • vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor het financiële beheer van de departementen en agentschappen van de verschillende beleidsdomeinen
 • zorgt voor de centrale uitbetaling van de zogenaamde derdengeschillen

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Algoed Koen

Woordvoerder

Verheyen Tanja