Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Financiën en Begroting

Departement Financiën en Begroting

Departement
 • is belast met de beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit
 • maakt de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting op en voert de begroting uit via de aanmaak van begrotingsakkoorden
 • is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Vlaamse overheid, meer bepaald:
  • het beheer van de kas, de schulden en de waarborgen
  • de opvolging, certificering van en rapportering over de begrotings- en boekhoudverrichtingen en het beschikbaar stellen van beleidsinformatie op macroniveau
  • de betrouwbaarheid, correctheid en volledigheid van de gegevens over de begrotingsuitvoering en boekhouding
 • vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor het financiële beheer van de departementen en agentschappen van de verschillende beleidsdomeinen
 • zorgt voor de centrale uitbetaling van de zogenaamde derdengeschillen

Contactgegevens

Website
fin.vlaanderen.be opent in nieuw venster
E-mail
departementfb@vlaanderen.be
Adres

Departement Financiën en Begroting

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Financiën en Begroting

Koning Albert II laan 15 bus 353, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Algoed Koen

Woordvoerder

Verheyen Tanja

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Bruyne Julie

Oprichting

Het Departement Financiën en Begroting (DFB) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 juli 2006.

Met ingang van 1 februari 2014 werd het voormalige agentschap Centrale Accounting geïntegreerd binnen het Departement Financiën en Begroting.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Financiën en Begroting valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

De rechtspositieregeling van het personeel van het Departement Financiën en Begroting wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Ministerieel besluit van 14 mei 2008(opent in nieuw venster) houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Financiën en Begroting is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.