• is belast met de beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit
  • maakt de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting op en voert de begroting uit via de aanmaak van begrotingsakkoorden
  • is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Vlaamse overheid, meer bepaald:
    • het beheer van de kas, de schulden en de waarborgen
    • de opvolging, certificering van en rapportering over de begrotings- en boekhoudverrichtingen en het beschikbaar stellen van beleidsinformatie op macroniveau
    • de betrouwbaarheid, correctheid en volledigheid van de gegevens over de begrotingsuitvoering en boekhouding
  • vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor het financiële beheer van de departementen en agentschappen van de verschillende beleidsdomeinen
  • zorgt voor de centrale uitbetaling van de zogenaamde derdengeschillen

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Financiën en Begroting

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 61), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Departement Financiën en Begroting contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo_fb@vlaanderen.be.

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Algoed Koen

Woordvoerder

Verheyen Tanja