Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Copernicuslaan 40, 2018 Antwerpen, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700

Bevoegdheden

  • organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, inbegrepen de belastingen, aangeduid als heffingen met uitzondering van de heffing op de waterverontreiniging, de heffing op de winning van grondwater, de milieuheffing op de verwijdering van afvalstoffen en de mestheffingen
  • oefent de fiscale controle uit met betrekking tot deze belastingen met uitzondering van de in art. 3, 1° opgesomde heffingen
  • vordert niet fiscale schuldvorderingen in zoals bepaald in
    • het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren
    • en het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder ressorteren
  • int retributies en bijzondere (sector)bijdragen voor zover deze taak door de Vlaamse Regering aan het agentschap werd toegewezen
  • levert de vereiste beleidsgerichte input aan het departement zodat het departement over alle nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te vervullen op het vlak van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de opvolging en de aansturing van de uitvoering van het beleid
  • zorgt voor de uitreiking van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen voor zover deze taak niet door de Vlaamse Regering aan een ander beleidsdomein werd toegewezen

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Van Herreweghe David

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

Bollen Nadine

Woordvoerder-vervanger

De Sagher Kris