De afdeling Juridisch Kenniscentrum staat binnen de diensten van de Vlaamse overheid in voor de opmaak van regelgeving inzake personeel en organisatieontwikkeling, uitvoering van het beleid en opvolging van de regelgevingsagenda.

De afdeling verleent eerstelijns- en tweedelijnsadvies (afhankelijk van de doelgroep) en ondersteuning (sjablonen, opleiding, …) inzake personeel en organisatieontwikkeling in ruime zin. Binnen het Agentschap Overheidspersoneel gaat het om advies en ondersteuning in tweede lijn naar de dienstencentra (personeelsadministratie, talent, welzijn …) en samenwerking met beleid.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Overheidspersoneel
Juridisch Kenniscentrum

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 31, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vandecasteele Lieve