Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Overheidspersoneel

Agentschap Overheidspersoneel

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van personeel en organisatieontwikkeling. Ze bouwt een HR-beleid uit voor de ganse Vlaamse overheid, volgt dit op en evalueert. Ze zorgt voor de verdere ontwikkeling van HR-professionals en sterk leiderschap binnen de Vlaamse overheid.

AgO biedt een gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan met betrekking tot:

  • personeelsadministratie
  • rekrutering en selectie
  • sociale dienst
  • opleidingen.

Daarnaast verzorgt zij een digitale ondersteuning van HR (HR-data en HR-applicaties o.a. Vlimpers). Zij ondersteunt de HR-functie in de entiteit door:

  • een klankbord te bieden - ook bij andere HR-professionals uit de Vlaamse overheid
  • samen te werken in projecten
  • gedeelde HR-instrumenten te ontsluiten.

Ze versterkt de Vlaamse overheid als diverse organisatie door middel van streefcijfers en verruiming van instroom.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 50 30
Fax
02 553 50 28
Extra informatie

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Agentschap Overheidspersoneel contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.ago@vlaanderen.be.

Adres

Agentschap Overheidspersoneel

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Overheidspersoneel

Koning Albert II laan 15 bus 166, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boeck Wouter

Afdelingshoofd

Verheyen Wim

Administrateur-generaal

Rabaey Peter

Woordvoerder

Alewaters Hilde

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Cardon Marijke

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004. Dit besluit trad in werking getreden op 1 april 2006.

DAB Overheidspersoneel

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015(opent in nieuw venster) betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering - artikelen 29 en 30 (B.S. 01/04/2015) gewijzigd bij BVR van 27 maart 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - art. 14

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Overheidspersoneel valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 .

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen het Agentschap Overheidspersoneel bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten

  • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Agentschap voor Overheidspersoneel is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)