• zorgt voor de bijdrage van de Vlaamse overheid in de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan
  • bouwt het Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid uit
  • stroomlijnt de regelgeving inzake strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving
  • adviseert over het gebruik van het injunctierecht
  • ontsluit de rechtspraak over handhaving via Arrestendatabank.be(opent in nieuw venster)
  • verzorgt het overleg met het College van procureurs-generaal
  • is verantwoordelijk voor de uitbouw van het Vlaams bestuurlijk sanctieregister en de kruispuntbank handhaving
  • zorgt voor de ondersteuning van OLAF bij onderzoeken naar fraude met Europese middelen.

Contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid (CVH)

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 5, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
0476 20 14 68