Gedaan met laden. U bevindt zich op: team Parlementaire Vragen

team Parlementaire Vragen

  • coördineert de behandeling van de mondelinge en schriftelijke parlementaire vragen in het departement en (voor sommige schriftelijke vragen) binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ) of organisatiebreed in de Vlaamse overheid.
  • redigeert en verzorgt kwaliteitscontrole op de ontwerpen van antwoord die aan het kabinet worden aangereikt.
  • bewaakt het proces, waaronder de timing van de antwoordtermijnen, en verzorgt de contacten daarover met het kabinet van de minister-president.

Contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Parlementaire Vragen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster