Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raad voor Vergunningsbetwistingen

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Administratief rechtscollege

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (kortweg RVVB) is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over

  • stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen die in Vlaanderen verleend of geweigerd zijn;
  • omgevingsvergunningen;
  • registratiebeslissingen;
  • onteigeningen.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 17 75
Adres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Raad voor Vergunningsbetwistingen

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Raad voor Vergunningsbetwistingen

Koning Albert II laan 15 bus 130, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement