Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het agentschap Facilitair Bedrijf ondersteunt de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en de provinciale en lokale besturen met facilitaire dienstverlening. Het agentschap bouwt een kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig aanbod uit aan patrimonium, ICT- en informatiediensten, producten en advies en draagt zo bij aan de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

Het Facilitair Bedrijf:

 • beheert het vastgoed, onder meer door te zoeken naar een geschikte locatie voor de huisvesting van een of meer diensten van de Vlaamse administratie, het beheren van (ver)huurcontracten, en het toezicht op de uitvoering van bouw- en onderhoudswerkzaamheden
 • ondersteunt de functionele inrichting van de werkplek: meubilair, ruimtebeheer, energiebeheer, telecommunicatie, audiovisuele voorzieningen, beveiliging, technisch onderhoud, enzovoort
 • levert gebouwgebonden diensten (het onthaal, toegangscontrole en beveiliging, beheer van vergaderzalen en auditoria, onderhoud en herstellingen, afvalverwijdering, postbestelling en -verwerking, ...) in:
  • Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Hendrik Consciencegebouw, Graaf De Ferrarisgebouw en Ellipsgebouw)
  • Antwerpen (Anna Bijnsgebouw - VAC Antwerpen)
  • Hasselt (Hendrik Van Veldekegebouw - VAC Hasselt)
  • Gent (Virginie Lovelinggebouw - VAC Gent)
  • Leuven (Dirk Boutsgebouw - VAC Leuven)
  • Brugge (Jacob Van Maerlantgebouw - VAC Brugge)
 • beheert Facilipunt, de aanvraagmodule voor Vlaamse ambtenaren voor facilitaire diensten en zaalreservaties
 • organiseert de schoonmaak: werkplekken en algemene delen, ramen- en gevelreiniging, sanitaire ruimtes, …
 • organiseert de catering door de opvolging en coördinatie van personeelsrestaurants en -cafetaria’s, kitchenettes, vergaderingen en speciale evenementen, cateringautomaten, enzovoort
 • zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van drukwerkopdrachten
 • ondersteunt de archiefzorg en het archiefbeheer
 • beheert goederen, onder meer door contracten voor facilitaire goederen en diensten af te sluiten, zoals kantoormateriaal, werkkledij, wagens…, en beheert een copier- en wagenpark
 • organiseert het logistieke transport: de organisatie van goederenvervoer, verhuisopdrachten, dagelijkse koerierdiensten tussen de verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel en in de Vlaamse provincies.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 20 00
Kantooruren
Maandag
8:00 - 17:00
Dinsdag
8:00 - 17:00
Woensdag
8:00 - 17:00
Donderdag
8:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 17:00
Extra informatie

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van agentschap Facilitair Bedrijf contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be.

Adres

Het Facilitair Bedrijf

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Het Facilitair Bedrijf

Koning Albert II laan 15 bus 201, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Geets Frank

Woordvoerder

Eggermont Bert

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Achten Geertrui

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Facilitair Management (AFM) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Met ingang van 28 juli 2014 werd de naam gewijzigd in agentschap Facilitair Bedrijf.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het agentschap Facilitair Bedrijf valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 .

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen het Agentschap Facilitair Bedrijf bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het agentschap Facilitair Bedrijf is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.