De stafdiensten ondersteunen alle andere afdelingen van het agentschap op het vlak van:

  • secretariaat
  • personeelsbeheer en vorming
  • rekrutering van strategische ICT-functies (via Vlaanderen connect.)
  • organisatieontwikkeling
  • begroting en financieel management
  • project-, programma- en portfoliomanagement
  • interne controle & organisatiebeheersing
  • communicatie (corporate en dienstenaanbod)
  • gegevensbescherming (data protection office).