Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

Inter integreert en promoot daarbij de principes van universal design, die de basisvoorwaarden scheppen, waardoor mensen, in al hun diversiteit en in een veelheid van situaties, op een zelfstandige, gelijkwaardige, veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen gebruikmaken van de omgeving.

Inter vormt de katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Inter heeft de volgende beleidsuitvoerende taken:

  • fungeren als Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en universal design
  • de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden technisch en inhoudelijk begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun toegankelijkheidsbeleid
  • dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over toegankelijkheid en universal design bieden aan andere overheden en aan derden
  • activiteiten ontwikkelen die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen
  • toegankelijkheidsscreenings uitvoeren in het kader van en volgens de methodiek van de databank Toegankelijk Vlaanderen die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, erkend is
  • participeren in nationale en internationale initiatieven over toegankelijkheid, met het oog op expertiseopbouw en expertisedeling.

Algemene contactgegevens

Adres

Toegankelijk Vlaanderen

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
011 87 41 39

Contactpersonen

Algemeen directeur

Metten Wendy

Oprichting

Het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap Toegankelijk Vlaanderen werd opgericht bij decreet van 28 maart 2014. Dit decreet is in werking getreden op 11 april 2014