Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, ook bekend als Flanders Investment and Trade (FIT):

 • bevordert het internationaal ondernemen in Vlaanderen door:
  • Vlaamse bedrijven te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren bij internationaal zakendoen, met speciale aandacht voor kmo's
  • actief buitenlandse investeringen aan te trekken
 • biedt aan Vlaamse bedrijven die internationaal willen gaan:
  • landen- en marktinformatie, onder meer via de website van het FIT
  • specifiek advies over de exportrijpheid van een onderneming (exportmeter), marktbenaderingsstrategieën, handelsstatistieken, reglementering
  • de mogelijkheid tot deelname aan prospectie- en zakenreizen, seminaries, beurzen, contactdagen met aankopers
  • drempelverlagende financiële subsidies
 • biedt internationale bedrijven die in Vlaanderen willen investeren, gedetailleerde informatie over wettelijke, fiscale en juridische aspecten, en toegang tot een uitgebreid netwerk van Vlaamse bedrijven.

Contactgegevens

Telefoon
02 504 87 11
Adres

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Zenithgebouw

Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Koning Albert II laan 15 bus 311, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Donné Joy

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bulckaert Peter

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO) (Flanders Investment and Trade - FIT) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 juli 2005.

Ter info: FIT is de rechtsopvolger van enerzijds de dienst Investeren in Vlaanderen van het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds Export Vlaanderen (EV). De Vlaamse openbare instelling Export Vlaanderen werd opgericht bij decreet van 23 januari 1991 en ging aanvankelijk door het leven als de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH), als Vlaamse tegenhanger van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. Het decreet van 24 juli 1996 zorgde (met ingang van 15 oktober 1996) voor de naamswijziging in Export Vlaanderen.

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (B.S. 04.06.2004)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van FIT, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 februari 2014, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

Binnen Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende en specifieke opdrachten

Intern reglement van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT), zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 november 2017

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Syndicaal statuut

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.