Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 737 14 49

Bevoegdheden

  • verdedigt de belangen van Vlaamse burgers, bedrijven en besturen in de Europese instanties, en zorgt daarbij voor:
    • een nadrukkelijke Vlaamse aanwezigheid op het Europese beleidsniveau
    • een betere Vlaamse belangenbehartiging in Europa
  • zorgt er als kennismakelaar voor dat Vlaamse bedrijven en het middenveld zo goed mogelijk op de hoogte zijn van Europese initiatieven, regelgeving en financierings- en subsidiemogelijkheden, via hun middenveldorganisaties
  • bouwt als netwerkbouwer relaties uit met andere deelstaten, lidstaten, regiobureaus en Europese instellingen
  • begeleidt en faciliteert zijn leden bij de voorbereiding van hun dossiers

Contactpersonen

Algemeen directeur

Buysse Jan