Algemene contactgegevens

Adres

Departement Kanselarij en Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 20), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 59 68
E-mail
departement.kb@vlaanderen.be

Bevoegdheden

Het Departement Kanselarij en Bestuur heeft de volgende taken:

 • de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
  • transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • minder regeldruk en betere wetskwaliteit
  • kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
 • één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
  • integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij (Visie 2050)
  • samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving, internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de langetermijnvisie bij te sturen
 • bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door bruggen te bouwen
  • expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners
  • complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een evidence-based beleid
 • rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
 • welzijn en gezondheid verbeteren van de werknemers van de Vlaamse overheid (Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming)

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Ruebens Martin

Communicatieverantwoordelijke

Hoorelbeke Tristan