Het Fonds voor Landbouw en Visserij is een begrotingsfonds dat uitsluitend gespijsd wordt met bijdragen (verplichte bijdragen, vergoedingen, rechten, retributies) van de plantaardige en dierlijke sectoren. Met geldmiddelen van het Fonds kunnen projecten, programma's en opdrachten van algemeen belang gesubsidieerd worden.

Organisaties die een beroep willen doen op geldmiddelen van het Fonds moeten een specifieke procedure doorlopen. De minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, beslist over de uitgaven van het Fonds op basis van adviezen van de Raad van het Fonds.

Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij
Departement Landbouw en Visserij

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 40), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 552 74 01