De afdeling Handhaving staat in voor de (bestuurlijke) handhaving van het milieu-, stedenbouw- en onroerend erfgoedrecht door middel van:

  • het uitvoeren van inspecties en het desgevallend nemen van maatregelen
  • bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes
  • het adviseren aan de minister bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om de kwijtschelding van dwangsommen
  • toepassing van het Milieuschadedecreet
  • milieucrisismanagement.

Contactgegevens

Adres

Handhaving
Departement Omgeving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 8), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Raedschelders Sigrid