Algemene contactgegevens

Adres

Departement Omgeving
Handhaving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 8), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 10 99
E-mail
handhaving.omgeving@vlaanderen.be

Bevoegdheden

De afdeling Handhaving staat in voor de (bestuurlijke) handhaving van het milieu-, stedenbouw- en onroerend erfgoedrecht door middel van:

  • het uitvoeren van inspecties en het desgevallend nemen van maatregelen
  • bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes
  • het adviseren aan de minister bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om de kwijtschelding van dwangsommen
  • toepassing van het Milieuschadedecreet
  • milieucrisismanagement.