De afdeling Handhaving staat in voor de (bestuurlijke) handhaving van het milieu-, stedenbouw- en onroerend erfgoedrecht door middel van:

  • het uitvoeren van inspecties en het desgevallend nemen van maatregelen
  • bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes
  • het adviseren aan de minister bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om de kwijtschelding van dwangsommen
  • toepassing van het Milieuschadedecreet
  • milieucrisismanagement.

Contactgegevens

Adres

Departement Omgeving
Handhaving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 10 99

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Raedschelders Sigrid