Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Omgeving

Departement Omgeving

Departement

Departement Omgeving heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 80 11
Adres

Departement Omgeving

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Omgeving

Koning Albert II laan 15 bus 553, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Denys Toon

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bilsen Kaat

Oprichting

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

Het departement RWO (Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2005. De feitelijke opstart vond plaats op 1 juli 2006.

Samenvoeging m.i.v. 1 april 2017 van het Departement LNE met Ruimte Vlaanderen tot het departement Omgeving.

Decreet van 4 mei 2016 houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen(1). (B.S. 02.06.2016)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017(opent in nieuw venster) tot wijziging van de bijlage bij het BVR van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media. (B.S. 9.10.2017)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Omgeving is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het departement Omgeving valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.