Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premies en Woningkwaliteit

Premies en Woningkwaliteit

Een thuis voor iedereen wil Wonen in Vlaanderen ook elke dag concreet waarmaken met een sterke dossierbehandeling bij de premie- en subsidieaanvragen van burgers. Die thuis moet kwaliteitsvol zijn. De afdeling Premies en Woningkwaliteit ondersteunt lokale besturen rond woningkwaliteit en is mee een motor voor het duurzaam verbeteren van het Vlaamse woonpatrimonium.

U kunt bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit terecht voor:

  • premies en subsidies, zoals de huurpremie, huursubsidie, MijnVerbouwPremie, aanpassingspremie, … (burgers), met inbegrip van het behandelen van beroepsdossiers

  • woningkwaliteitsdossiers en de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen

  • ondersteunen van partners bij de woningkwaliteitsdossiers en conformiteitsonderzoeken (o.a. met de VLOK-applicatie)

  • het handhaven van de minimale woningkwaliteit (o.a. adviezen in de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid, beroepsdossiers en de strafrechtelijke handhaving via de Vlaamse Wooninspectie).

Contactgegevens