Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toezicht

Toezicht

De afdeling Toezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen oefent toezicht uit op kernactiviteiten (sociale verhuring, sociale koop en sociale leningen) en het financieel en administratief beheer door sociale woonactoren:

  • de woonmaatschappijen (WM)
  • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlabinvest
  • het Vlaams Woningfonds (VWF)
  • de erkende huurdiensten
  • het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB)
  • de erkende sociale kredietmaatschappijen
  • en de gemeenten, OCMW’s en intercommunales die door de Vlaamse overheid gesubsidieerde woonprojecten uitvoeren.

De afdeling voert globale onderzoeken (GLOBO’s) uit bij woonmaatschappijen, coördineert het verhoogd toezicht en past handhavingsmaatregelen toe (schorsen, vernietigen, in gebreke stellen, boete opleggen).

De afdeling Toezicht:

  • oefent ook toezicht uit op de juiste aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies voor huisvesting
  • onderzoekt en treedt op tegen domiciliefraude door sociale huurders
  • behandelt de verhalen en beroepen die door kandidaat-huurders/kopers ingediend worden tegen een beslissing van een WM.

Contactgegevens

E-mail
toezicht.wonen@vlaanderen.be
Adres

Wonen in Vlaanderen
Toezicht

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Wonen in Vlaanderen
Toezicht

Koning Albert II laan 15 bus 253, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement