Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap voor Onderwijsdiensten

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en de pedagogische begeleiding
  • treedt op als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving
  • betaalt de werkingsmiddelen aan de scholen uit
  • betaalt het salaris van de onderwijspersoneelsleden uit
  • is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als ze vragen hebben over hun rechten en plichten in het onderwijs
  • wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders

Contactgegevens

Telefoon
02 553 67 71
Fax
02 553 93 75
Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Koning Albert II laan 15 bus 136, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Poelmans Patrick

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

De Cock Goedele

Woordvoerder-vervanger, Communicatieverantwoordelijke

Van Biesen Siel

Data Protection Officer

Defranc Elke

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Van den Broeck Kris

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Aanvankelijk ging dit agentschap door het leven als Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs, maar bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 werd de benaming van het agentschap gewijzigd in Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Onderwijsdienstenvalt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het AgODi is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

AgODi valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

AgODi valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.