• is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en de pedagogische begeleiding
  • treedt op als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving
  • betaalt de werkingsmiddelen aan de scholen uit
  • betaalt het salaris van de onderwijspersoneelsleden uit
  • is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als ze vragen hebben over hun rechten en plichten in het onderwijs
  • wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders

Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 93 75
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.agodi@ond.vlaanderen.be.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Poelmans Patrick

Communicatieverantwoordelijke

Van Biesen Siel