Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel Secundair Onderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs

Personeel Secundair Onderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs

  • zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de salarissen aan de personeelsleden van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs
  • beheert de bijhorende financiële en administratieve personeelsdossiers, meer bepaald het bijhouden, opvolgen en verwerken van de:
    • verschillende verlofstelsels, zoals ziekteverlof, loopbaanonderbreking, verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties, verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen in het onderwijs
    • verschillende terbeschikkingstellingen in het onderwijs (wegens ziekte, wegens ontstentenis van betrekking, wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het ouderdomspensioen)
  • verleent ondersteuning aan directies en schoolsecretariaten
  • verstrekt inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten

Contactgegevens

Telefoon
02 553 92 61
Fax
02 553 92 65
Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Personeel Secundair Onderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Personeel Secundair Onderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs

Koning Albert II laan 15 bus 140, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Becker Katrien

Arbeidsreglement