Algemene contactgegevens

Adres

Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een onderwijseigen administratief rechtscollege voor het hoger onderwijs. De Raad kan uitspraken doen over betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen maar behandelt geen materiële vergissingen.

Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling kan - na uitputting van het intern beroep bij de onderwijsinstelling - een verzoekschrift tot beroep indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten.

Ook personen die een bekwaamheidsonderzoek aanvragen bij een validerende instantie in de schoot van een associatie worden beschouwd als studenten en kunnen terecht bij de Raad.

Contactpersonen

Voorzitter

Deridder Jim