Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling VIPA

Afdeling VIPA

  • geeft investeringssubsidies en/of overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden: aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor thuiszorg, voorzieningen voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • draagt bij tot de bevordering van kennis en expertise op financieel en bouwtechnisch vlak wat de realisatie van welzijns- en zorginfrastructuur betreft
  • wijst de middelen die vanuit het Klimaatfonds aan WVG worden toebedeeld toe onder de vorm van investeringsbetoelaging toegewezen aan voorzieningen
  • geeft subsidies voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in WVG-voorzieningen
  • verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van de Technische Commissie Brandveiligheid (ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en kinderopvang) en van de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 32 41
Adres

Departement Zorg
Afdeling VIPA

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Zorg
Afdeling VIPA

Koning Albert II laan 15 bus 495, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boom Ivan