Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

De afdeling Vlaamse Sociale bescherming organiseert de Vlaamse sociale bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren wordt uitgebouwd. Elke inwoner van Vlaanderen betaalt nu al elk jaar een premie voor deze Vlaamse sociale bescherming. Met deze premie worden de volgende tegemoetkomingen betaald:

  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de Vlaamse zorgverzekering )
  • het zorgbudget voor personen met een handicap (of het basisondersteuningsbudget)
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

Hiernaast komt de Vlaamse sociale bescherming voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van mobiliteitshulpmiddelen, en voor het onderhoud en de herstelling ervan.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor een groot deel de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…), revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen, en psychiatrische verzorgingstehuizen. Ten slotte staat de Vlaamse sociale bescherming in voor vergoedingen van zorg- of hulpverleners voor hun deelname aan een multidisciplinair overleg.

De afdeling:

  • erkent, subsidieert en controleert de verschillende zorgkassen
  • behandelt dossiers over de vrijstelling van aansluitingsplicht voor de Vlaamse sociale bescherming
  • legt administratieve geldboetes op aan wie de verplichte zorgpremie niet betaalt
  • behandelt administratieve beroepen bij het niet toekennen van een zorgbudget
  • beheert de zorgbudgetten en de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen

Contactgegevens

Telefoon
02 553 46 90
Kantooruren
Maandag
9:00 - 16:30
Dinsdag
9:00 - 16:30
Woensdag
9:00 - 16:30
Donderdag
9:00 - 16:30
Vrijdag
9:00 - 16:30
Extra informatie

Administratieve geldboete Vlaamse Sociale Bescherming:
Tel. 02 553 46 54
Meer info over de geldboete

Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
Tel. 02 553 46 60
E-mail: vsb.europa@vlaanderen.be

Basisondersteuningsbudget (ook wel zorgbudget voor personen met een handicap):
Tel. 02 553 46 54
E-mail: vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
Tel. 02 553 46 54
E-mail: vsb.zorgbudgetouderen@vlaanderen.be

Adres

Departement Zorg
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Zorg
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Koning Albert II laan 15 bus 500, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Huyge Wouter

Arbeidsreglement

Oprichting

Bij decreet van 24 juni 2016 werd het Vlaams Zorgfonds (IVA met rp) van rechtswege omgevormd tot Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (IVA met rp).

Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2017