Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Woonzorg

Afdeling Woonzorg

De afdeling Woonzorg behandelt alle dossiers in de sectoren ouderenzorg en thuiszorg.

Thuiszorg

Erkenning en subsidiëring van:

 • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • lokale dienstencentra
 • diensten voor oppashulp
 • diensten voor gastopvang
 • diensten voor thuisverpleging
 • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • verenigingen van mantelzorgers en gebruikers
 • centra voor dagopvang
 • Centra voor kortverblijf type 3
 • projecten in de thuiszorg

Specifieke thema’s

 • BelRAI
 • Mantelzorgbeleid en mantelzorgplan
 • Kwaliteitsindicatoren VIKZ

Ouderenzorg

Planning, erkenning, subsidiëring en ondersteuning van:

 • Woonzorgcentra
 • Centra voor kortverblijf type 1
 • Groepen van assistentiewoningen
 • Centra voor dagverzorging
 • Centra voor herstel
 • Expertisecentra dementie (Partnerorganisatie)

Financiering binnen de Vlaamse sociale bescherming (eCalcura en eWZCfin) van:

 • Woonzorgcentra
 • Centra voor kortverblijf type 1 verbonden aan een woonzorgcentrum
 • Centra voor dagverzorging

Dagprijzenbeleid in:

 • Woonzorgcentra
 • Centra voor kortverblijf type 1
 • Centra voor dagverzorging
 • Groepen van assistentiewoningen

Specifieke thema’s

 • Uitvoering erkennings- en omzettingskalender
 • Handhaving
 • BelRAI - LTCF
 • Dementieplan
 • Infrastructuurforfait woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon
02 553 35 09
Fax
02 553 36 90
Adres

Departement Zorg
Afdeling Woonzorg

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 33, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vermeire Tom