Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Zorginspectie

Afdeling Zorginspectie

De afdeling Zorginspectie:

 • inspecteert:
  • voorzieningen die door het Departement Zorg of door de andere agentschappen van het beleidsdomein worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd. Het gaat dan om voorzieningen die zich bezighouden met:
   • gehandicaptenzorg
   • gezondheid
   • jeugdhulp
   • kinderopvang
   • woonzorg en welzijn
  • personen die een budget krijgen:
   • een persoonlijk assistentiebudget (PAB),
   • een persoonsvolgend budget (PVG) of
   • een budget voor individuele materiële bijstand (IMB)
  • financiële middelen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
 • rapporteert na elke inspectie over de bevindingen
 • levert beleidsgerichte input aan

Contactgegevens

Telefoon
02 553 34 34
Adres

Departement Zorg
Afdeling Zorginspectie

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Zorg
Afdeling Zorginspectie

Koning Albert II laan 15 bus 497, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Eekert Stef

Arbeidsreglement