Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeenschapsinstellingen & Vlaams Detentiecentrum

Gemeenschapsinstellingen & Vlaams Detentiecentrum

Gemeenschapsinstellingen zorgen voor de opvang, oriëntatie, observatie, opvoeding en begeleiding van jongeren tot de leeftijd van 20 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, en van minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.

De afdeling Gemeenschapsinstellingen & Vlaams Detentiecentrum van het Agentschap Opgroeien:

  • coördineert de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand en het Vlaams Detentiecentrum
  • heeft de exclusieve bevoegdheid om gesloten instellingen op te richten, wat ook de verplichting inhoudt de maatregelen van de jeugdrechters op het vlak van verwijzing van jongeren naar gesloten instellingen tot hun maximumcapaciteit te garanderen
  • bewaakt de positie en de functie van de gemeenschapsinstellingen
  • formuleert beleidsvoorstellen voor de optimalisering van de werking en de positionering in het geheel van de sector Jongerenwelzijn
  • plant conversie, het afstoten van functies, de realisatie van nieuwe structuren
  • ontwikkelt instrumenten voor sturing en kwaliteitsbevordering
  • bepaalt het pedagogische beleid van de instellingen
  • zorgt voor de organisatieontwikkeling en het beheer
  • coördineert de werking en coherentiebewaking van de instellingen.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 68 12
Adres

Opgroeien
Gemeenschapsinstellingen & Vlaams Detentiecentrum

Hallepoortlaan 27 bus 32, 1060 Sint-Gillis

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement