Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

Departement
 • is belast met de coördinatie en ontwikkeling van het Vlaamse beleid op het vlak van werkgelegenheid en sociale economie, en met de opvolging, de monitoring en de inspectie van dat beleid
 • voert de Vlaamse maatregelen uit tot het bevorderen van de creatie van werkgelegenheid, hetzij door stimulering van de directe tewerkstelling, hetzij door steunverlening aan ondersteuningsstructuren, hetzij door toekenning van investeringssubsidies
 • voert de maatregelen uit tot het reguleren van de arbeidsmarkt
 • voert de maatregelen uit tot het faciliteren en reguleren van de intrede, herintrede, of uittrede op de arbeidsmarkt en van de mobiliteit op de arbeidsmarkt
 • informeert en sensibiliseert over alles wat verband houdt met werkgelegenheid en sociale economie
 • bevordert de kwaliteit van de ondersteuning aan tewerkstellings- en sociale-economieprogramma's en -initiatieven

Contactgegevens

Adres

Departement Werk en Sociale Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 15 bus 380, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Waarnemend secretaris-generaal

Van den Cruyce Ann

Communicatieverantwoordelijke

Waegeman Karolien

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Vanderlinden Saartje

Oprichting

Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007(opent in nieuw venster) houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 26.07.2007)

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Departement Werk en Sociale Economie valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd).

 • Bijzonder decreet van 7 juli 2006(opent in nieuw venster) over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006) gewijzigd bij

 • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)

Bijkomende of specifieke opdrachten

 • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
 • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Departement Werk en Sociale Economie is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het departement Werk en Sociale Economie valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord.