Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling HR en Organisatie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 31 52
Email
hro.dwvg@vlaanderen.be

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vanwalleghem Anne

Bevoegdheden

De afdeling HR en Organisatie staat in voor:

  • de uitwerking van het strategisch HR- en organisatiebeleid van het Departement WVG
  • de werving van personeelsleden voor het Departement WVG, het agenstschap Jongerenwelzijn en het agentschap Zorg en Gezondheid
  • de ondersteuning van de personeelsadministratie voor het Departement WVG
  • het initiëren van vormings- en HRM-projecten voor het Departement WVG
  • de coördinatie van organisatievraagstukken en overlegorganen voor het Departement WVG
  • de coördinatie van de begroting voor het beleidsdomein WVG
  • de ondersteuning en interne controle van de financiële processen voor het Departement WVG en agentschap Zorg en Gezondheid
  • (deelaspecten) van facilitaire dienstverlening voor het Departement WVG, het agentschap Jongerenwelzijn en het agentschap Zorg en Gezondheid
  • het beheer en de uitbating van het domein Groendaalheyde.