Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Fax
02 553 60 37
Telefoon
02 553 60 32
Website
http://www.fdfa.be
Email
info@buza.vlaanderen

Contactpersonen

Medewerker

Pelst Frances

Stafmedewerker

Janssen Soen

Diensthoofd

Baetens Geert

Secretaris-generaal

Bynens Julie

Waarnemend secretaris-generaal

Evens Freddy

Bevoegdheden

Het Departement is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
  • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
  • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
  • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
  • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
  • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
  • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
  • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.