Algemene contactgegevens

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 Bus 10, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.vlaanderen.be/ewi
Email
info@ewi.vlaanderen.be
Fax
02 553 60 07
Telefoon
02 553 59 80

Contactpersonen

Adjunct van de directeur

Tindemans Emmelie

Adviseur

Min Eric

Afdelingshoofd

Tournicourt Tom

Secretaris-generaal

Hanssens Johan

Bevoegdheden

 • is belast met de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, monitoring/opvolging, toezicht en controle en beleidsevaluatie, en wil de uitwisseling van kennis bevorderen tussen ondernemers en onderzoekers, meer bepaald door:
  • het onderzoeksbeleid aan te sturen
  • wetenschappers en onderzoeksinstellingen te ondersteunen (mobiliteit van onderzoekers, beurzen onderzoekssteun)
  • ondernemers te ondersteunen (opstart, financiering en subsidiëring van ondernemingen, bedrijventerreinen)
  • innovatie aan te moedigen
  • ondernemerschap aan te moedigen
 • richt zich niet alleen tot de ondernemers en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook tot de samenleving in haar geheel
 • wil de burger beter informeren over economie, wetenschap en innovatie, en wil jong en oud warm maken voor het ondernemerschap, voor innovatie, voor wetenschap en techniek