Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De Europese Unie (EU - vroeger Europese Gemeenschap of EG) stelt richtlijnen en verordeningen op die in de lidstaten van de EU van toepassing zijn. De EU zorgt voor vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal binnen zijn 27 lidstaten en de lidstaten werken ook samen rond veiligheid en enkele sociale thema's.

De EU zorgt voor de monetaire unie (beperkt tot 19 lidstaten) en de invoering van de euro. Voor die Economische en Monetaire Unie (EMU) is de Europese Centrale Bank opgericht.

Voor informatie over de Europese Unie kan u terecht bij de informatiedienst Europe Direct. De website van de Europese Unie (EU) geeft u info over Europese richtlijnen en verordeningen, het Hof van Justitie, de instellingen van de EU, de lidstaten van de EU.