De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) staat 24 uur op 24 ten dienste van de federale regering. Het Crisiscentrum:

  • verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten
  • is nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering. Hierdoor kunnen de bevoegde overheden snel geïnformeerd worden van een evenement in binnen- of buitenland, relevant voor de veiligheid in België en kan het - afhankelijk van het geval - de alarmeringsprocedures activeren.
  • is nauw betrokken bij de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang die een voorbereiding en coördinatie vereisen tussen verschillende diensten. Het Crisiscentrum organiseert de veiligheid van personaliteiten (staatshoofden en regeringsleiders,...) en instellingen (ambassades,...) in België.
  • staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning op federaal niveau, in overleg met de verschillende partners
  • biedt ondersteuning bij het crisisbeheer door de onmiddellijke beschikbaarheid van het personeel en de nodige middelen ter voorbereiding van de dringende beslissingen. Daartoe beschikt het Crisiscentrum over een aangepaste infrastructuur voor crisisbeheer.

Contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Crisiscentrum

Hertogsstraat 53, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 506 47 11
Fax
02 506 47 09