De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft volgende taken:

  • behandelen van beroepen van kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers) tegen de beslissing ten gronde door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
  • info geven over het Verdrag van Genève rond de vluchtelingenstatus

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Contactgegevens

Adres

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Gaucheretstraat 92, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 791 60 00
Fax
02 791 62 26