Algemene contactgegevens

Bevoegdheden

De dienst Naamsveranderingen van de FOD Justitie is bevoegd voor het veranderen van familienamen. Deze dienst keurt naamsveranderingen goed.