Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Justitie
Diensten voor de Veiligheid van de Staat

North Gate I

Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 201 57 72

Bevoegdheden

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft vier hoofdtaken:

  • de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel
  • veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie
  • beschermingsopdrachten uitvoeren (bv. voor buitenlandse staatshoofden)
  • de door de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.

De diensten van de Staatsveiligheid onderzoeken en beheren informatie die van belang is om de veiligheid van de staat te waarborgen, bijvoorbeeld:

  • rond extremisme
  • in het kader van terrorismebestrijding
  • in het kader van criminele netwerken.